Megosztás

Adatkezelés

Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 2018. május 25-től alkalmazandó. Ez kiváló alkalom arra, hogy a Schréder-Csoport megerősítse elkötelezettségét az általunk Önről üzleti tevékenységünk során kezelt személyes információk tiszteletben tartása és védelme iránt. A Schréder-Csoport számára fontos a személyes adatok és ezáltal a magánélet védelmének biztosítása.

A jelen Adatvédelmi Irányelvek meghatározzák, ki a felelős azokért a személyes adatokért, amiket Ön velünk közöl, milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk Önről, miért kezeljük ezeket a személyes adatokat, hogyan fogjuk ezeket a személyes adatokat használni vagy feldolgozni, kinek adhatjuk ki azokat, és ismerteti továbbá az Ön jogosultságait és jogérvényesítési lehetőségeit személyes adatai vonatkozásában.

A jelen Adatvédelmi Irányelvekben a „személyes információk”, „személyes adatok” vagy ’adatok’ kifejezéseket használjuk. Ezeket a kifejezéseket a továbbiakban a Önt személyként azonosító vagy azonosíthatóvá tevő személyes adatokra vonatkoznak, melyeket akár on-line, akár munkavállalóinkkal való kapcsolatfelvétel révén kezelünk.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki a Schréder munkavállalóinak, valamint az Schréderhez álláspályázatra jelentkezők személyes adatainak kezelésére.

1. Ki a felelős az általunk gyűjtött személyes információkért?

Az üzleti tevékenység során kezelt személyes adatok tekintetében a Schréder SA (székhely: Rue de Lusambo 67, 1190 Brüsszel,Belgium), mint anyavállalat, vagy bármely leányvállalata minősülhet adatkezelőnek az üzleti tevékenységeink során gyűjtött és felhasznált személyes adatok tekintetében. Ennek az az oka, hogy a Schréder SA vagy annak leányvállalata határozza meg azt a célt, amelyre az Ön személyes adatait használják, valamint az adatkezelés eszközeit is. Akár adatkezelő, akár adatfeldolgozók vagyunk, minden esetben megfelelünk a GDPR szerinti kötelezettségeinknek.

A Magyaroszágon folytatott adatkezelés tekintetében az adatkezelő leányvállalat („Adatkezelő”, illetve „Schréder”):
Schréder Magyarország Világítási Berendezések
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
Cégjegyzékszám: 13-10-040784
Adószám: 10174328-2-13
Levelezési cím: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
Telefonszám: +36 26 568.000
Email-cím: info@schreder.hu

2. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes információit?

Attól függően, hogy Ön ügyfelünk, beszállítónk vagy egyéb üzleti partnerünk, több különböző módon léphetünk Önnel kapcsolatba. Az Ön személyes adatait általában különböző osztályaink gyűjtik közvetlenül, amikor Önnel, vagy az Ön által képviselt társasággal üzletet bonyolítanak, amikor Ön tájékoztatást kér termékeinkről és szolgáltatásainkról, amikor Ön megrendelést ad le nálunk, amikor Ön termékeket vagy szolgáltatásokat nyújt nekünk, amikor együttműködést kívánunk Önnel kialakítani, amikor Ön részt vesz képzési vagy egyéb eseményeinken, stb.

Személyes információkat Ön is adhat meg önkéntesen, mint amikor Ön a „lépjen velünk kapcsolatba” funkciót használja a honlapunkon vagy egyéb módon, például e-mailben vagy közösségi médiaoldalainkon keresztül kommunikál velünk, amikor platformjaink egyikén regisztrál, amikor meglátogatja kiállításainkat, amikor feliratkozik hírleveleinkre stb.

3. Milyen személyes információkat dolgozunk fel Önről?

3.1. Az általunk gyűjtött személyes adatok az alábbiakból állnak:
• az Ön vezeték- és keresztneve;
• szakmai kapcsolattartási adatok (beosztás, telefon, e-mail cím, üzleti cím);
• bejelentkezési adatok (amikor Ön valamelyik platformunkon regisztrál);
• annak a társaságnak a típusa, amelynél Ön dolgozik (önkormányzat, vállalkozó, építésziroda stb.);
• azoknak a projekteknek a típusa, amelyek Önt érdeklik;
• a platformjainkon Ön által hagyott kommentek vagy hangfelvételek.

Ezek az információk közvetlenül Öntől, illetve az Ön munkáltatójától származhatnak.

3.2. A Schréder automatikusan is gyűjt bizonyos információkat akkor, amikor Ön honlapunkat használja, mint például:
• a látogatók IP címei és domainnneveit;
• böngésző és platform típusát;
• megtekintett oldalak történetét;
• az Ön helymeghatározását és egyéb felhasználási információkat az Ön honlaphasználatáról.

Ezeket az információkat honlapkezelési célból gyűjtjük, mint például ezen adatok elemzése tendenciák és statisztikák céljából. Használjuk ezt az információt a szolgáltatások fejlesztése, új termékek kifejlesztése és abból a célból, hogy az Ön számára érdekes termékeket és szolgáltatásokat ajánljunk Önnek. Ezeket az adatokat arra is használjuk, hogy a honlapunkon a tartalmat személyre szabjuk és felhasználóink számára jobb élményt biztosítsunk.

A honlap használatával kapcsolatosan felmerülő adatkezelésről a Cookie Policy / Sütitájékoztató című dokumentumban találhat további információt.

.

3.4. Amikor e-maileket küldünk regisztrált ügyfeleink részére, nyomon követhetjük, hogy ki nyitotta meg az e-maileket és ki kattintott a hiperhivatkozások bármelyikére. Ezt annak érdekében tesszük, hogy mérjük az e-mailes kampányaink teljesítményét és hogy ajánlatainkat javítsuk. Ön választhatja, az ‘opt-out’ lehetőségét ezen kommunikációk kapcsán, ha Ön inkább nem kívánja azokat a jövőben megkapni a közleményben magában megtalálható „leiratkozás” lehetőségének használatával.

3.5. Amennyiben Ön harmadik személyre vonatkozó személyes információt ad meg a részünkre, kérjük, ezt csak abban az esetben tegye, ha ezen információk tekintetében kifejezetten rendelkezik az érintett harmadik személy – bizonyítható – hozzájárulásával. Az információk megadásával Ön megerősíti, hogy rendelkezik az érintett harmadik személy hozzájárulásával, hogy ezen személyes információkat velünk megossza (vagy egyéb megfelelő jogalappal, az eset függvényében), illetve a jelen Adatvédelmi Irányelvekben található információkat az érintett harmadik személy részére hozzáférhetővé tette.

4. Milyen célokból használjuk az Ön személyes információit?

A Schréder személyes információkat a következő célokból gyűjthet:
• Önnel szerződéseket kössön és azokat teljesítse;
• szerződések megkötése előtt, az ehhez szükséges lépések megtétele érdekében;
• elküldjünk Önnek azokat az információkat, amiket Ön kifejezetten kért;
• elküldjük Önnek azokat az információkat, amelyek érdekesek lehetnek Önnek a megadott preferenciái alapján;
• meghívjuk Önt a Schréder képzéseire vagy egyéb eseményekre;
• Önnel kommunikáljunk és válaszoljunk az Ön által feltett kérdésekre;
• aktiváljuk és kezeljük az on-line fiókokat, amelyekre Ön regisztrált;
• feldolgozzuk az Ön fizetéseit az Ön által megvásárolt termékekért;
• folyamatosan fejlesszük termékeinket és szolgáltatásainkat;
• jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

Minden alakalommal, amikor személyes adat gyűjtünk Öntől, tájékoztatjuk a konkrét célról annak érdekében, hogy teljes átláthatóságot biztosítsunk arról, hogy mit teszünk az Ön személyes adataival. A GDPR szerint ’célhozkötöttség’ elve értelmében nem kezeljük az Ön adatát olyan célból, amely nem kapcsolódik ahhoz a célhoz, amelyre tekintettel az adatokat eredetileg gyűjtöttük.

5. Az Ön személyes információinak kezelésére vonatkozó jogalap

A GDPR alapján az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a következő:
• szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötésése előtt, az ehhez szükséges lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján);
• jogi kötelezettségünk van arra, hogy kezeljük az Öntől gyűjtött adatokat (GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján;
• jogos érdekünkben áll, hogy az Ön személyes adatait kezeljük (GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján); illetve
• Ön az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez egy vagy több konkrét célból (GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján).

Az adatkezelés során minden alkalommal tájékoztatjuk Önt az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban, szabadon visszavonható. A hozzájárulás megadásának megtagadására, vagy visszavonására tekintettel semmilyen joghátrány, negatív megkülönböztetés nem éri Önt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, azzal egyben kifejezi azt a szándékát is, hogy a www.schrederindustrylighting.com honlap regisztrált felhasználói közül törlésre kerüljön.

6. Adatkezelési tevékenység

Az Ön által megadott adatokat az alábbi adatkezelési tevékenység során használjuk:
– kapcsolattartás: név, email-cím, beosztás;
– marketing tevékenység: email cím;
– információk, dokumentumok összegyűjtése az Ön kérése alapján:
– honlapon történő regisztráció: www.schrederindustrylighting.com

7. Kivel osztjuk meg az Ön személyes információit?

a) Továbbíthatjuk más, a Schréder-csoportba tartozó vállalkozás részre

Az Ön személyes adatait kommunikálhatjuk a Schréder-Csoportba tartozó leányvállalatok felé, annak érdekében, hogy végrehajtsuk az Önnel megkötött szerződést vagy hogy összegyűjtsük az Ön által kért információkat vagy dokumentációkat.

b) Alvállalkozók, külső szolgáltatásnyújtók

Megoszthatjuk az Ön személyes adatait üzletmenetünket támogató szolgáltatásnyújtókkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal, mint adatfeldolgozókkal („Adatfeldolgozó”) is az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében. Például szolgáltatásnyújtót vehetünk igénybe annak érdekében, hogy fizetési információkat kezeljen, analitikát nyújtson vagy harmadik fél szoftvert használjon a CRM rendszerünk kezeléséhez. Amikor külsős szolgáltatásnyújtókat (Adatfeldolgozót) veszünk igénybe, korlátozott hozzáférést adunk az Ön adataihoz akként, hogy ezen szolgáltatásnyújtó elvégezhesse a feladatokat az utasításaink szerint. Ezen szolgáltatásnyújtóknak tilos az Ön személyes adatait bármely egyéb célra használni, mint az, hogy támogatását számunkra nyújtsa és szerződésben kötelezettek, hogy a Schréder által feltárt személyes adatokat megőrizzék, illetve a jelen Adatvédelmi Irányelvekben leírt általános adatvédelmi alapelveknek megfeleljenek.

Az Adatfeldolgozó mindenkor köteles a vállalt feladatokat az Adatkezelő utasításai szerint teljesíteni. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, valamint Adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok megfelelő védelme érdekében gondoskodni a szükséges biztonsági és technikai feltételekről.

c) Jogi érdek vagy jogszabályi kötelezettség esetén

A Schréder ugyancsak fenntartja a jogot, hogy feltárja és/vagy továbbítsa a személyes adatokat harmadik személy részére, ha oka van azt hinni, hogy a személyes információk feltárása szükséges ahhoz, hogy olyan személyt azonosítsanak, vele kapcsolatba lépjenek vagy ellene jogi lépéseket tegyenek, aki a Schréder jogainak vagy tulajdonának sérelmét okozza vagy azt zavarja (akár szándékosan teszi azt, akár nem). A Schréder továbbá feltárhat személyes információkat bírósági megkeresés alapján vagy amikor azt törvény, rendelet írja elő – vagy hatalmaz fel arra –, illetve veszélyhelyzet vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme esetén is .

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg személyes adatait a Schrédernek, továbbra is meglátogathatja a Schréder honlapján található tartalmának többségét. Ugyanakkor lehetséges, hogy bizonyos opciókat, ajánlatokat és szolgáltatásokat nem tud elérni, továbbá nem tud igénybe venni bizonyos, ezen szolgáltatásokból adód előnyöket.

7. Hogyan védjük meg az Ön személyes adatait?

Az adat jellegének, a kezelés körülményeinek és céljának függvényében, valamint a természetes személyek szabadságaira jelentett kockázat függvényében a Schréder vállalja, hogy megteszi az összes műszaki és szervezeti intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő védelmét biztosítsa, ideértve a jogosulatlan és a jogellenes kezelés, a véletlenszerű elvesztés, megsemmisítés vagy sérülése elleni védelmet is.

A személyes adatokat a Schréder székhelyén illetve bejegyzett fióktelepein tárolja. Az elektronikai eszközökön tárolt személyes adatokat jelszóval és egyéb biztonsági beállításokkal védi. A személyes adatok egyes kategóriáinak megismerésére csak erre kijelölt személyek jogosultak.

Amennyiben adatvédelmi incidens következne be, minden szükséges intézkedést megteszünk annak orvoslására és az esetleges hátrányos következmények enyhítésére. A jogszabályi követelményeknek megfelelő módon bejelentést teszünk az adatvédelmi hatóságnak és tájékoztatjuk Önt.

8. Az Ön jogai

Önnek jogok széles köre áll rendelkezésére az Önről általunk kezelt személyes adatok vonatkozásában.
Önnek joga van arra, hogy másolatot kapjon azokról a személyes adatokról, amik Önről nálunk vannak.
Önnek joga van arra, hogy személyes információi kijavítását kérje tőlünk, ha azok helytelenek vagy hiányosak.

Önnek bizonyos körülmények között joga van arra, hogy személyes információi törlését kérje tőlünk. (például felhasználói profil törlése, kommentek törlése)

Önnek bizonyos körülmények között joga van arra, hogy tiltakozzon személyes információi felhasználása ellen (például direkt marketing célokra való felhasználás ellen).

Önnek bármikor joga van arra, hogy visszavonja hozzájárulását abban az esetben, amikor az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön személyes adatait, valamint

Önnek arra is joga van, hogy panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi hatósághoz, amikor úgy véli, hogy személyes információit nem az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeltük.
Az Önnek küldött hirdetési üzeneteinkben opt-out (leiratkozási) lehetőséget is biztosítunk Önnek.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos jogait kívánja gyakorolni, vagy aza adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén forduljon hozzánk:

Levelezési cím: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
Telefonszám: +36 26 568 000
Email-cím: info@schreder.hu

Minden, az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresés esetén a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk.

9. Mennyi ideig tartjuk meg az Ön személyes Információit?

Addig tartjuk meg az Ön személyes információit, amíg azokra szükségünk van ahhoz, hogy Ön mint (lehetséges) ügyfél, beszállító vagy egyéb üzleti partner felé fennálló szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségeinket teljesítjük.

Szerződés alapján kezelt adatok esetén a szerződés megszűnését követően az elévülési idő leteltéig kezeljük az adatokat. Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek szükségesek lehetnek az igény érvényesítéséhez, az ebbe a körbe nem tartozó személyes adatokat a szerződés megszűnésekor töröljük.

Hozzájárulás alapján kezelt adatokat a szolgáltatás igénybevétele alatt, legfeljebb azonban a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt adatokat az irányadó jogszabályban meghatározott határidő leteltéig kezeljük.

A Schréder jogos érdeke alapján kezelt személyes adatokat legfeljebb a jogos érdek fennállásának időtartama alatt kezeljük.

A személyes adatok kezelésének időtartamát rendszeres időközönként ellenőrizzük annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatkezelés jogszerűségét.

10. Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy látja, hogy személyes adatainak kezelése az adatvédelmi jogszabályba ütközik, úgy lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni és panaszt tenni. Emellett jogosult továbbá jogellenes adatkezelés esetén pert kezdeményezni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

11. Módosítások

Időről időre változtatnunk kell a jelen irányelveken annak érdekében, hogy a legújabb jogi elvárásokkal és adatvédelmi gyakorlatunk bármely változásaival naprakészek maradjanak.

Amikor módosítunk az irányelveken, tájékoztatjuk Ön ezen módosításokról, amikor szükséges. A jelen irányelvek legújabb változatának másolata mindig elérhető ezen az oldalon.

12. Kapcsolat

Bármely jog kapcsán, amit Ön gyakorolni szeretne, vagy bármely kérdés kapcsán, ami Önben felmerül arról, hogy kezeljük az Ön személyes adatait, e-mailt küldhet az alábbi e-mail címre: privacy@schreder.com.