Share

System sterowania

Dzięki nowoczesnemu i łatwemu do zintegrowania systemowi sterowania zarządcy budynków mogą zaoszczędzić nawet do 80% energii elektrycznej, zwiększyć zasoby, poprawić poziom bezpieczeństwa i komfort pracy dla personelu oraz efektywniej zarządzać wydatkami.

DALI to znormalizowany (IEC 62386) protokół dla cyfrowej komunikacji między urządzeniami oświetleniowymi, pozwalający na indywidulane kontrolowanie opraw. Nasze rozwiązania wykorzystują wersję Dali 2.0.

  • Elastyczność
  • Łatwa kontrola
  • Zarządzanie i monitorowanie
  • Oprogramowanie bez licencji
  • Energooszczędność
  • Autonomiczność
  • Stabilność

Detekcja ruchu

Czujniki ruchu to idealne rozwiązanie, aby oprawy działały automatycznie. Dzięki nim światło w pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni działa „na żądanie” – np. wyłącza się, kiedy nie ma już ludzi, znacząco obniżając w ten sposób zużycie prądu. Oświetlenie dostosowuje się więc do rzeczywistych potrzeb.

Światło LED-owe blisko natury

Naturalne światło jest jednym z najważniejszych elementów w środowisku pracy. Pozwala tworzyć przyjemne przestrzenie, a jednocześnie oszczędzać energię.

Nasz system sterowania dostosowuje poziom oświetlenia (poprzez protokół DALI) tak, aby zrekompensować brak naturalnego światła i osiągnąć wstępnie określone poziomy luksów potrzebne dla każdej ze stref

Poziomy oświetlenia są zmieniane stopniowo, naśladując naturalne zmiany światła dziennego.

Autonomiczne sterowanie opraw

Profile redukcji definiują, kiedy oprawy mogą zostać włączone i wyłączone oraz ustawiają poziomy oświetlenia na różne pory dnia.

System sterowania posiada nieograniczoną liczbę ustawień włączania i wyłączania. Oznacza to, że mogą być zaplanowane różne scenariusze dla poszczególnych obszarów w obiekcie, biorąc pod uwagę sposób użytkowania każdego z nich.

Integracja z BMS

Wszystkie systemy sterowania oświetleniem mogą generować znaczące oszczędności energii jako autonomiczne rozwiązania.

Ponieważ używają tego samego protokołu komunikacyjnego co inne usługi, mogą również stanowić część ogólnego zintegrowanego planu zarządzania energią, który obejmować może sterownie oświetleniem wraz z ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, ochroną oraz systemem zarządzania budynkiem (BMS).

Integracja oświetlenia z BMS umożliwia elastyczne tworzenie schematów oświetleniowych.

Firmy korzystające z IoT dla przemysłu (4.0) mają możliwość aktywowania interakcji lub poprawy wydajności innych narzędzi.

Na przykład, jeśli kamera przy wjeździe wykrywa tablicę rejestracyjną pojazdu, oprawa może się włączyć, aby poprowadzić kierowcę do właściwego punktu załadunku.