Share

Rozwiązania szyte na miarę

lighting design services 2
lighting design services 1
lighting design services 3

Stworzyliśmy nowe kompleksowe rozwiązania w zakresie oświetlenia dla przemysłu, począwszy od projektu po usługi posprzedażowe. Mamy dzięki temu najnowocześniejszy system oświetleniowy, połączony z wysoką efektywnością energetyczną.

Nasz zespół ekspertów rozpoczyna planowanie od oceny przydatności istniejącej infrastruktury oświetleniowej do rzeczywistych potrzeb, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie. Następnie zostaje przeprowadzony szczegółowy audyt danej organizacji, z uwzględnieniem symulacji, która pozwoli nam stworzyć precyzyjny projekt oświetlania, uwzględniający oszczędność energii, efektywność, wydajność oraz niskie koszty eksploatacji.

Po ustaleniu wszystkich priorytetów i celów nowej instalacji oświetleniowej, nasi konsultanci zdefiniują plan, uwzględniając Modelowanie Informacji o Budynku (BIM), opracują dokładny projekt, wizualizacje oraz sprawdzą jego poprawność, wraz z próbnym uruchomieniem. Świadczymy także usługi posprzedażowe, łącznie z konserwacją i optymalizacją rozwiązań.

Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej instalacji oświetleniowej, która przez wiele lat będzie działała bez zakłóceń i spełniała swoją funkcję.

Nasze innowacyjne rozwiązania sprawiają, że magazyny, hale przemysłowe, centra i zakłady produkcyjne stają się bezpiecznym, komfortowym i inteligentnym środowiskiem, zapewniającym doskonałe warunki pracy dla personelu oraz przynoszącym korzyści zarządcom.

 • null
  Audyt: analiza i ocena techniczna
 • null
  Konsultacje: projekt oświetleniowy i zalecenia
 • null
  Rozwiązanie: dopracowanie założeń projektu
 • null
  Plan projektu: harmonogram i projekt zarządzania
 • null
  Ofertowanie: oferta handlowa, warunki, terminy
 • null
  Instalacja: rozmieszczenie sprzętu oświetleniowego
 • null
  Uruchomienie: wdrożenie rozwiązań technicznych
 • null
  Próby i zatwierdzenia: testowanie i przekazanie prototypu wstępnego
 • null
  Optymalizacja: finalizacja instalacji
 • null
  Koszty utrzymania: optymalizacja wydajności w czasie
 • null
  Dalszy rozwój: dodawanie nowych funkcji do instalacji